Hiển thị

11:08 - 30/08/2018

Tuyển Dụng Nhân Viên Mua Hàng Ngành Hàng Thực Phẩm

Tìm kiếm nguồn Hàng, Lựa chọn nhà cung cấp, đàm phán giá cả, chính sách, đề xuất ký hợp đồng mua bán. Kiểm tra chất lượng các mặt hàng tại siêu thị....

Xem thêm

12:29 - 12/07/2018

Tuyển dụng nhân viên Quí II 2018

Nhân viên bán hàng thực phẩm. Đề xuất đặt hàng với quản lý cửa hàng. Dọn hàng, bảo quản hàng vào cuối buổi bán theo quy trình của công ty. Nắm bắt...

Xem thêm