Hiển thị

11:15 - 30/08/2018

Tuyển dụng Nhân viên bán hàng thực phẩm sạch

Thực hiện việc thu tiền, tư vấn, bán hàng tại cửa hàng thực phẩm sạch. Nhập hóa đơn nhập hàng lên hệ thống phần mềm. Nhập hàng và sắp xếp hàng hóa...

See more

11:11 - 30/08/2018

Tuyển Dụng Nhân Viên Kinh Doanh Thực Phẩm Sạch

Xây dựng Kế hoạch Kinh doanh. Tiếp xúc, lắng nghe phản hồi khách hàng. Trao đổi, phát hiện nhu cầu khách hàng. Chăm sóc quầy kệ bày bán hàng hóa, hình ảnh...

See more

12:26 - 12/07/2018

Tuyển dụng nhân viên Quí I 2018

Chăm sóc và trưng bày hàng hóa thực phẩm. Giới thiệu, tư vấn khách hàng. Kiểm tra tem giá, bảng giá, hạn sử dụng, chất lượng và chủng loại hàng hóa,...

See more